1 Chọn thẻ tập
2 Chi tiết thẻ tập
3 Mua thẻ tập
4 Thành công

Chương trình ưu đãi

Bơi Ếch Trẻ Em Giảm giá!
Bắt đầu từ 5.200.000  3.500.000  /Tháng
Xem chi tiết thẻ tập
Áp dụng cho dịch vụ:

Học 2/4/6 hoặc 3/5/7, 60p 1 buổi học
12 buổi 1 tháng

Lớp nhóm Kickfit
Bắt đầu từ 999.000  /Tháng
Xem chi tiết thẻ tập
Áp dụng cho dịch vụ:

Tập cùng PT 2 buổi định hướng
Tập lớp nhóm Kickfit, Kickboxing, hoặc Muay Thái
Tập Gym toàn thời gian 24/7 (kèm giáo trình video)

Kickfit MMA
Bắt đầu từ 2.499.000  /Tháng
Xem chi tiết thẻ tập
Áp dụng cho dịch vụ:

Tập lớp nhóm cố định 12 buổi, 3 buổi 1 tuần
Tập Fitness 24/7

Gói Trải Nghiệm
Bắt đầu từ 399.000  /Tháng
Xem chi tiết thẻ tập
Áp dụng cho dịch vụ:

Tập Gym toàn thời gian
Trải nghiệm Yoga
Trải nghiệm GroupX
Trải nghiệm 2 buổi lớp nhóm Kickfit
Lưu ý: Chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu.

Điều khoản và điều kiện Xem Ngay