1 Chọn thẻ tập
2 Chi tiết thẻ tập
3 Mua thẻ tập
4 Thành công

Thẻ Hội viên Kickfit MMA

Kickfit MMA
Bắt đầu từ 2.499.000  /Tháng
Xem chi tiết thẻ tập
Áp dụng cho dịch vụ:

Tập lớp nhóm cố định 12 buổi, 3 buổi 1 tuần
Tập Fitness 24/7

Điều khoản và điều kiện Xem Ngay