Ayurveda là hệ thống y tế lâu đời nhất được biết đến. Nó là Mẹ của tất cả các hệ thống chữa bệnh. Đó là Khoa học Vệ Đà năm nghìn năm tuổi về sự sống. Ayur = cuộc sống, Veda = kiến ​​thức, khoa học. Ayurveda là hệ thống chữa bệnh truyền thống của Ấn Độ và là phương diện y học của khoa học yogic.

Nó bao gồm tất cả các phương pháp chữa bệnh. Từ chế độ ăn uống, thảo mộc, tập thể dục và phong cách sống cho đến thực hành yogic và thiền định. Với sự hiểu biết độc đáo của mình về hiến pháp cá nhân, Ayurveda cung cấp cái nhìn sâu sắc cho mỗi người và mỗi nền văn hóa để tạo ra một lối sống hài hòa với thiên nhiên và cái tôi cao hơn của mỗi người.

1.Ayurveda ảnh hưởng đến sức khỏe như nào.

Cơ bắp phát triển không nhất thiết có nghĩa là một cơ thể khỏe mạnh, như mọi người vẫn nghĩ. Sức khỏe thường được định nghĩa là hoạt động bình thường của tất cả các cơ quan và hệ thống của cơ thể với cảm giác hạnh phúc chung. Ayurveda nói rằng sức khỏe là trạng thái toàn diện của cơ thể. Sự toàn diện bao gồm tâm trí và tinh thần được khỏe mạnh. Sức khỏe tốt có được nhờ việc sống hài hòa với thể chất cá nhân của chúng ta và các chu kỳ của thiên nhiên xung quanh chúng ta.

Từ tiếng Phạn cho sức khỏe là “svastha” có nghĩa là được thiết lập trong bản ngã. Khi chúng ta xác định được sự thật chúng ta là ai thì không có triệu chứng của bệnh tật cả về cơ thể lẫn tâm trí. Bệnh tật được định nghĩa là sự thiếu thoải mái. Đặc biệt liên quan đến sự thiếu dễ dàng của dòng chảy pranic. Pranic là sinh lực quan trọng – trong cơ thể vi tế, ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất.

Ayurveda mô tả rằng có ba lực năng lượng trong cơ thể, được tạo ra từ năm yếu tố: ête, không khí, lửa, nước và đất. Chúng quyết định sức khỏe và cả bệnh tật của chúng ta. Chúng được gọi là ba doshas: Vata, Pitta, Kapha.

2.Những hiến pháp Ayurveda đi theo.

Cấu tạo con người, hay prakruti, là sự cân bằng lý tưởng vốn có của ba liều lượng cơ thể trong một cá nhân. Sự cân bằng lý tưởng này được xác định khi thụ thai và không thay đổi trong suốt cuộc đời của một người. Bản chất của sự mất cân bằng hoặc các triệu chứng, hay Vikruti, sẽ thay đổi. Cấu tạo của một người là một sức mạnh tràn đầy năng lượng thể hiện bản thân thông qua cấu tạo gen độc nhất của họ.

Ba liều lượng xác định:

– Các đặc điểm vật lý và cấu trúc của cơ thể chúng ta.

– Khuynh hướng sinh lý bên trong của chúng ta như mức độ trao đổi chất và sức mạnh của hệ tiêu hóa.

– Khuynh hướng cảm xúc và biểu hiện tính cách của chúng ta.

Chúng ta khỏe mạnh và có thể phát huy hết khả năng của mình khi chúng ta sống theo hiến pháp và hòa nhịp với thiên nhiên.

3.Doshas 

Thuật ngữ dosha theo nghĩa đen có nghĩa là làm đen, hư hỏng, gây hại hoặc khiến mọi thứ hư hỏng. Nhưng chúng chỉ làm như vậy khi hoạt động không bình thường. Khi hoạt động bình thường, chúng duy trì sức khỏe tốt cho cơ thể và hướng dẫn tất cả các quá trình bình thường của cơ thể.

Ayurveda nhận ra ba sinh lực chính trong cơ thể. Hay ba nhân thể sinh học được gọi là Vata, Pitta và Kapha. Mỗi Dosha tương ứng với hai trong số các yếu tố:

-Vata – Không khí và Ether.

-Pitta – Lửa và Nước.

-Kapha – Đất và Nước.

Mọi người đều có tất cả 3 Dosha. Nhưng thường có một Dosha chiếm ưu thế. Một người có thể được sinh ra trong hai Dosha thịnh hành. Nhưng họ thường sẽ có một Dosha chiếm ưu thế hơn. Trong một số trường hợp, một người có thể thể hiện nhiều phẩm chất của cả ba doshas, ​​được gọi là tridoshic. Mỗi Dosha có nhiều phẩm chất khác dựa trên các yếu tố của chúng.

Lời kết.

Song song với yoga,  Ayurveda cũng là khoa học về lối sống phù hợp. Nhằm thiết lập sức khỏe hoàn hảo về thể chất và tinh thần.